Fredheim skolekorps

Olé, sambaen er løs!

I høst har korpset brukt samba for inspirasjon og musikalsk utvikling.  Målet har vært å øke ferdighetene i å spille uten noter, og bli kjent med musikk og rytme fra en annen kultur.

De yngste musikantene har hatt lekbasert undervisning med musikkpedagog, mens hovedkorpset fikk den profesjonelle instruktøren i brasiliansk perkusjon Anders Hansen som lærer. 

Takket være økonomisk støtte fra Norsk Musikkråd, Totenbanken og Gjøvik kommune fikk vi mulighet til å gjennomføre prosjektet. Tusen takk! 

 

Les om det spennende prosjektet i Oppland Arbeiderblad! 

https://www.oa.no/kulturhuset/kultur/korps/sydlandsk-stemning-i-nordbyen/s/5-35-748104

   

Samba-seminar  

 Generalprøve før hentekonsert
 Generalprøve før hentekonsert
 Trommegruppa!
 Trommegruppa!
 Musikkpedagog Kari Andrea Johansen hadde et lekbasert undervisningsopplegg med aspirantene
 Musikkpedagog Kari Andrea Johansen hadde et lekbasert undervisningsopplegg med aspirantene
 Et av seminarets stykker
 Et av seminarets stykker
 Aspiratene hadde egen fremføring på slutten av dagen før felles spilling
 Aspiratene hadde egen fremføring på slutten av dagen før felles spilling
 Anders Hansen, instruktør i brasiliansk perkusjon og leder av Oslo Sambaskole
 Anders Hansen, instruktør i brasiliansk perkusjon og leder av Oslo Sambaskole