Fredheim skolekorps

Her finner du informasjon og bilder om turer, aktiviteter og arrangementer vi har hatt. 

Vi har faste arrangementer der vi anskaffer våre inntekter for drift av korpset, men pga. pandemien har dette vært noe avvikende siste to år:

- Servering på 17.mai-arrangement på Fredheim skole

- Servering på utegudstjeneste Eiktunet 2. pinsedag

- Stand på Gjøvik-marken hvor vi selger pølser og hamburgere 

- 1. søndag i advent: Julebasar med salg av kaffe, kaker, julekaker, åresalg. 

- Hvert andre år arrangerer skolekorpsene i byen Mjøsfestivalen. Dette er hovedinntektskilden til korpset samtidig som det er ei aktiv og morsom korpshelg både for musikanter og foreldre. Det planlegges festival i 2022. 

Korpset starter høstsemesteret med en sosial «kick-off». Vi har dratt til Tusenfryd, på Badeland og vi har vært i klatreparken på Helgøya.

En gang i løpet av høst eller vårsemesteret er det en seminarhelg hvor vi drar til en skole i området rundt Gjøvik. 

Korpsåret avsluttes med en korpstur i inn-eller utland, og dette er selvfølgelig et høydepunkt som alle ser frem til. 

Korpset har et styre som har månedlige styremøter. Leder i styret er Randi O. Haave og styret består av totalt 7 medlemmer. Vi har også ulike arbeidsgrupper der foreldre kan bli med for en periode, for eksempel serveringsgruppe, turkomité, dugnad/sponsor med flere.