Fredheim skolekorps

Hvordan er det å spille i korps?

En glad gjeng på Fløien under landsfestivalen i Bergen i juni 2018
En glad gjeng på Fløien under landsfestivalen i Bergen i juni 2018
På scena under HO-mesterskapet i mars 2018
På scena under HO-mesterskapet i mars 2018

Å spille i korps er en flott hobby som man kan glede av hele livet. I Fredheim skolekorps er det et godt sosialt miljø, både for barn og foreldre.  

Å spille i korps er lærerikt, utviklende, sosialt, barna og de unge får nye venner, foreldene har godt samarbeid og sist, men ikke minst – korps er gøy!

 

Vi teller nå ca. 40 medlemmer fordelt på aspiranter, mellomkorps og hovedkorps. Barna spiller i aspirant og mellomkorps i 2- 3 år til de er klare for å gå inn i hovedkorpset. 

 

Silje Austdahl er musikalsk leder og dirigent for både hovedkorpset, mellomkorpset og aspirantene. Hun er også lærer på kulturskolen, og hun har høy utdanning innen musikk og pedagogikk.

 

Vi får våre inntekter via medlemsavgift som nå er på kr. 1750,- pr. halvår. Musikantene får da låne instrument, uniform og instruksjon av en profesjonell musiker.

 

Å drifte et korps koster en del, og inntektene våre får vi blant annet fra dugnader og faste arrangementer gjennom året: 

 

- Servering på 17.mai festen på Fredheim skole

- Servering på Eiktunet 2. pinsedag

- Stand på Gjøvik-marken hvor vi selger pølser og hamburgere

- 1. søndag i advent: Julebasar med salg av kaffe, kaker, julekaker, åresalg

- Annet hvert år arrangerer alle tre korpsene i byen Mjøsfestivalen. Dette er hovedinntektskilden til korpset og ei aktiv og morsom helg.

 

Korpset starter alltid høstsemesteret med en eller annen type «kick-off». Vi har dratt til Tusenfryd, på Badeland og vi har vært i klatreparken på Helgøya. Hvor høstens tur går er ikke bestemt enda.

En gang i enten høst eller vårsemesteret er det øvelsesweekend hvor vi pleie å dra til en skole i området rundt Gjøvik. Siste gangene har vi vært på ungdomsskolen på Biri.

 

Skoleåret avsluttes med en korpstur i inn-eller utland, og dette er selvfølgelig årets høydepunkt som alle ser frem til.

 

Korpset har et styre der vi har faste styremøter. Vi har også ulike arbeidsgrupper der foreldre kan bli med for en periode, for eksempel serveringsgruppe, turgruppe, mf.