Fredheim skolekorps

Har du lyst til å begynne i Fredheim skolekorps?

 

Har du lyst til å begynne å spille sammen med oss? Her er litt informasjon om aspiranter, mellomkorps og hovedkorps.  

Fredheim skolekorps er stadig på utkikk etter nye medlemmer. Vi har i hovedsak inntak på høsten, men det er også mulig å bli medlem ellers i året.

Kort fortalt er Fredheim skolekorps et korps med brassbesetning. Vi er ca 50 musikanter fra 5 til 17 år.

Hoved- og mellomkorpset øver mandager (fellesøvelse) samt enetimer (en halvtime) på kulturskolen. Aspirantene har øvelse på mandager i SFO tiden. Eksakte tider og info finner du under fanen Hovedkorpset, Mellomkorpset og Aspiranter.

Ta gjerne kontakt med dirigent Silje Austdahl, tlf.995 61 342, hvis du har lyst til å begynne eller ønsker mer informasjon.