Fredheim skolekorps

Dugnader - myter og sannhet!

Det hersker noen myter om at i korps DER er det mye dugnad! Det er en myte vi ønsker å avlive:-)

Jo visst er det dugnad her som i alle andre lag og foreninger, det er en god inntektskilde men vi som er korpsforeldre opplever ikke at det er noe større pågang her enn i f.eks håndball, fotball eller ski for å ta noen eksempler. Det som er å nevne av dugnadsjobbing er i hovedsak på Gjøvik-marken en gang i året samt Mjøsfestivalen annnethvert år.

 

På Marken får hver familie rundt to vakter, de består i stå i bodene våre og selge pølser og hamburgere. Da får man med seg stemningen på Marken og det er bestandig noen hyggelige å snakke med:-) Denne dugnaden generer mellom 40-60 000,- inn i korpskassa, gode penger altså.

 

På Mjøsfestivalen som er annethvert år har Fredheim ansvaret for korpsguidene, dvs at man er kontakt for et utenbys korps og bistår de med det trenger hjelp med disse to dagene. I tillegg har korpset vårt ansvaret for koordinering av transport av ting og tang rundt på de forskjellige arenaene. Begge oppgavene er godt innarbeidet hos oss og går som en "lek"! Denne dugnaden skaffer oss ca 200 00,- i kassa, penger vi ikke har mulighet til å få på andre måter. 

 

Ellers er det små oppgaver som er knyttet opp mot arrangementene vi har; som å lesse opp bilen og kjøre til et seminar, levere brødskiver til en lunsj eller bake noen småkaker til julebasaren vår, som for øvrig er et veldig koselig adventsarrangement:-)