Fredheim skolekorps

Krav om politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

I Fredheim Skolekorps må derfor alle korpsledere, faste instruktører og dirigent fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med styret:

Eivind Aakhus
epost: eivind.aakhus@gmail.com
Tel: 95879949

Styret har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personene om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Korpset sender søknaden til politiet.

2: Politiet returnerer attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke direkte til korpset.

3: Den søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til en av de ansvarlige i korpset (se navn over). Fredheim Skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn og registrering.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på:
http://www.musikkorps.no/politiattest

Med vennlig hilsen
Styret i Fredheim Skolekorps
[Okt 2018]