Fredheim skolekorps

Aspirantene i Fredheim skolekorps

Korps er gøy!
Korps er gøy!

Det er kjempegøy å spille i korps! 

Øvetider:

  • Brasslek - for 1. klassinger kl 14:00 - 14:45  på Fredheim skole(kommer)
  • Aspirantsamspill - for 2-3. klassinger kl 14:45 - 15:45 på Fredheim skole 

Dirigent for aspriantene er Kristine Legernæs.

Undervisningen av aspirantene vil det første året legge stor vekt på det sosiale fellesskapet, musikkglede og beherskelse av instrumentet barnet velger å spille. I aspirantgruppa vil vi tilnærme oss samspill i form av lek, vi vil lære grunnleggende musikalske ferdigheter, spille mye på gehør (dvs på øret), og ta i bruk trappe-notasjon til å begynne med.

 

Det er viktig at elevene har lært seg å lese/skrive før enda et skriftspråk (dvs noter) introduseres. Opplegget i gruppa vil tilpasses elevene som er med, slik at alle kan få god utbytte av det. Elevene får låne et instrument av korpset som de skal ta med hjem for å spille hjemme. Det er viktig at elevene spiller regelmessig på instrumentene sine for å bli komfortable med de og beherske teknikken. Det er ikke nødvendig med lange øvestunder i starten, mye bedre å «hilse på» instrumentene litt hver dag enn en dag veldig lenge. Elevene vil flyttes over til mellomkorpset når tiden er inne for det (vanligvis etter ca 1 år). Dette vurderes i hvert enkelts tilfelle. 


I tillegg til samspillgruppa, vil aspirantene etterhvert få tildelt sin egen spillelærer. Elevene øver med sin spillelærer en gang i uka, 30 minutter. Elevene i Fredheim skolekorps meldes inn hos Gjøvik kunst og kulturskole, og vil få plass der så fort det er ledig (det er dessverre noe venteliste). I mellomtiden finner vi andre løsninger, siden det er viktig å få personlig oppfølging.

 

Har du lyst å begynne som aspirant?

Ta kontakt med leder i Fredheim Skolekorps:

e-post: leder@fredheimskolekorps.no

tlf leder Randi O. Haave: 905 75 329

 

Glimt fra aspirantenes aktiviteter  

Vårkonsert Aspirantenes egen mini-konsert
Vårkonsert Aspirantenes egen mini-konsert