Fredheim skolekorps

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte i Fredheim skolekorps må være 15 år eller eldre, og velges av og blant korpsets utøvere, for ett år av gangen. Det velges en gutt og ei jente, som er engasjerte, glad i korpset sitt og øye for det meste som skjer.

Tillitsvalgte:

De tillitsvalgtes oppgaver er:

- å representere korpsets medlemmer på best måte overfor styret og dirigenten, og ta opp saker på vegne av korpsmedlemmene.

- å virke for et godt samarbeide mellom korpsets medlemmer, dirigent, korpsledere og styret.

- å være åpen og tilgjengelig overfor medlemmer i korpset, slik at man lett kan henvende seg til de tillitsvalgte.

- å være miljøskapende.