Fredheim skolekorps

Styret og andre valgte representanter

Fredheim skolekorps har i tillegg til styret ulike arbeidsgrupper som sammen med styret har ansvar for forskjellige deler av korpsets drift.

Vi kan kontaktes på fredheimskolekorps@gmail.com

 

Styret

Styret frem til årsmøte i 2020 består av følgende personer. De tillitsvalgte er valgt av/blant korpsmusikantene, de øvrige er valgt på årsmøtet.

Navn  Verv  Kontakt 
Tom Erik Watterud   Leder   leder(at)fredheimskolekorps.no  
Toril Granlund Rusten   Sekretær   tgrusten(at)online.no  
Marianne Førde   Styremedlem   marianneshforde(at)gmail.com  
Anita Torseth   Styremedlem   anita(at)torseth.net  
Randi Olsson Haave   Styremedlem   randiohaave(at)hotmail.com  
Hilde Haugom   Styremedlem   hhaugom(at)gmail.com  
Sponsorkomiteen

Korpsets sponsorgruppe jobber året igjennom med ulike arrangementer og dugnader for å skaffe inntekter til korpset. Gruppa organiserer dugnad under Gjøvikmarken, julebasar, utsendelse av støttegiroer etc.

Navn  Verv  Kontakt  
Øystein Kleppe   Leder   kleppeo(att)gmail.com  
Valgkomite

Navn  Verv  
Celine Visted   Medlem  
Inger Marie Fagerhaug   Medlem  
Martin Tangvall Eggen   Medlem  
Revisorer

Navn  Verv  
Sigmund Hansen    
Øystein Kleppe