Fredheim skolekorps

Styret og andre valgte representanter

Fredheim skolekorps har i tillegg til styret ulike arbeidsgrupper som sammen med styret har ansvar for forskjellige deler av korpsets drift.

Vi kan kontaktes på fredheimskolekorps@gmail.com

 

Styret

Styret frem til årsmøte i 2021 består av følgende personer. De tillitsvalgte er valgt av/blant korpsmusikantene, de øvrige er valgt på årsmøtet.

Navn  Verv  Kontakt 
Ragnhild L. Hekneby   Leder   leder(at)fredheimskolekorps.no  
Ida Voldum Rognstad   Sekretær    
Marianne Førde   Kasserer    
Tonje Vik Jevard   Varamedlem    
Nina Homb-Vesterås   Varamedlem    
Sponsorkomiteen

Korpsets sponsorgruppe jobber året igjennom med ulike arrangementer og dugnader for å skaffe inntekter til korpset. Gruppa organiserer dugnad under Gjøvikmarken, julebasar, utsendelse av støttegiroer etc.

Navn  Verv  Kontakt  
Øystein Kleppe   Leder   kleppeo(att)gmail.com  
Valgkomite

Navn  Verv  
Celine Visted   Medlem  
Inger Marie Fagerhaug   Medlem  
Martin Tangvall Eggen   Medlem  
Revisorer

Navn  Verv  
Sigmund Hansen    
Øystein Kleppe