Fredheim skolekorps

Styret og andre valgte representanter

Fredheim skolekorps har i tillegg til styret ulike arbeidsgrupper som sammen med styret har ansvar for forskjellige deler av korpsets drift.

Vi kan kontaktes på fredheimskolekorps@gmail.com

Styret

Styret frem til årsmøte i 2022 består av følgende personer. De tillitsvalgte er valgt av/blant korpsmusikantene, de øvrige er valgt på årsmøtet.

Navn  Verv  Kontakt 
Randi O. Haave   Leder   leder(at)fredheimskolekorps.no  
Ida Voldum Rognstad   Sekretær    
Gunnar Kinden   Kasserer    
Erlend Prytz   Styremedlem    
Linda L. Martinsen   Styremedlem    
Tonje Vik Jevard   Varamedlem    
Anna Lundsholt   Varamedlem    
Sponsorkomité

Korpsets sponsorgruppe jobber året igjennom med ulike aktiviteter og dugnader for å skaffe inntekter til korpset: skaffe oppmerksomhet, dugnadsideer, finne aktuelle sponsorer samt andre inntekter.

Navn  Verv  Kontakt  
Tonje Vik Jevard   Leder   tonjevik@gmail.com  
Marianne Førde   Medlem    
Linda L. Martinsen   Medlem    
Arrangementskomité

Hovedansvar for gjennomføring av julebasar og organisering av Markensdugnad.

Navn  Verv  Kontakt 
Solveig Rønningen   Leder    
Gunnar Kinden   Medlem    
Ledig plass   Medlem    
Korpsverter Hovedkorps

Være til stede under øvelsene, føre oppmøte i Spond, kopiere og bistå dirigent ved behov

Navn  Verv 
Eli R. Lien   Leder  
Solveig Rønningen   Medlem  
Celine Visted   Medlem  
Christoffer M. Alveid   Medlem  
Maren Sogstad   Medlem  
Ledig plass   Medlem  
Materialforvaltere

Sørge for oversikt, vedlikehold og innkjøp av instrumenter og utstyr

Navn  Verv  
Øystein Fagerhaug   Leder  
Ledig plass   Medlem (Aspirantkorps/Mellomkorps)  
Uniformer og korpstøy

Sørge for oversikt, vedlikehold og innkjøp av uniformer og korpstøy

Navn  Verv 
Inger Marie Fagerhaug   Leder  
Ledig plass   Medlem (Aspirantkorps/Mellomkorps)  
Serveringsgruppe

Planlegge og gjøre innkjøp til servering på korpsets arrangementer: Seminar, julebasar, vårkonsert, 17-mai, 2. pinsedag.

Navn  Verv 
Ragnhild Hekneby   Leder  
Therese Eike   Medlem  
Ledig plass   Medlem  
Sosiale medier og hjemmeside

Holde hjemmeside og Facebook oppdatert

Navn  Verv 
Nina T. Aasen   Leder  
Tonje Vik Jevard   Medlem  
Turkomité

Planlegge/arrangere sommertur og andre sosiale arrangementer.

Navn  Verv 
Maren Sogstad   Leder  
Ida R. Voldum   Medlem  
Celine Visted   Medlem  
Mjøsfestivalen

Annethvert år arrangeres Mjøsfestivalen. Fredheim har ansvar for korpsverter, sponsor og transport.

Navn  Verv 
Randi O. Haave   Hovedkomité  
Morten Martinsen    
Ida R. Voldum    
Valgkomite

Navn  Verv  
Celine Visted   Medlem  
Marianne Førde   Medlem  
Solveig Rønningen   Medlem  
Revisorer

Navn  Verv  
Sigmund Hansen    
Tom Erik Watterud