Fredheim skolekorps

Styret og andre valgte representanter

Fredheim skolekorps har i tillegg til styret ulike arbeidsgrupper som sammen med styret har ansvar for forskjellige deler av korpsets drift.

Vi kan kontaktes på fredheimskolekorps@gmail.com

 

Styret

Styret frem til årsmøte i 2019 består av følgende personer. De tillitsvalgte er valgt av/blant korpsmusikantene, de øvrige er valgt på årsmøtet.

Navn  Verv  Kontakt 
Eivind Aakhus   Leder   eivind.aakhus@gmail.com  
Sigrid Jøranli Sandmark   Kasserer   sigrid.joranli.sandmark@nammo.com  
Toril Granlund Rusten   Sekretær   tgrusten@online.no  
Anita Torseth   Styremedlem   anita@torseth.net  
Eli Lien   Styremedlem   eli@familienlien.com  
Hilde Haugom   Styremedlem (vara)   hhaugom@gmail.com  
Randi Olsson Haave   Styremedlem (vara)   randiohaave@hotmail.com  
Sponsorkomiteen

Korpsets sponsorgruppe jobber året igjennom med ulike arrangementer og dugnader for å skaffe inntekter til korpset. Gruppa organiserer dugnad under Gjøvikmarken, julebasar, utsendelse av støttegiroer etc.

Navn  Verv  Kontakt  
Øystein Kleppe   Leder   kleppeo@gmail.com  
Valgkomite

Navn  Verv  
Erlend Prytz   Medlem  
Inger Marie Fagerhaug   Medlem  
Sigrid Jøranli Sandmark   Medlem  
Revisorer

Navn  Verv  
Sigmund Hansen    
Øystein Kleppe