Fredheim skolekorps

Brasslek - tilbud til nye aspiranter

Fredheim skolekorps har i høst tilbudt gratis musikktimer med
instrumentprøving i SFO tiden. Tilbudet var veldig populært!
Vi hadde ca. 40 barn innom hver uke og entusiasmen var stor.

 

Brasslek er et tilbud for 1-4 trinn ved Fredheim skole. 

Målet er å trene opp musikalske basis-ferdigheter, med vekt på lek og sosial aktivitet. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og trygge på hverandre for å ha et godt samspill miljø. Vi prøver selvfølgelig også instrumenter, men barna må altså ikke bestemme seg for hvilket instrument de vil spille før nærmere jul. I desember har vi en høytidelig avslutning på semesteret med en liten konsert og utdeling av instrumenter, som de da får ta med seg hjem. Undervisningen den første tiden er mye gehør-basert, og det brukes enkel notasjon, ettersom mange elever nettopp har startet på skolen.


BRASSLEK ledes av korpsets dirigent Silje Austdahl. Silje underviser også i kornett/trompet/althorn på Gjøvik kunst og kulturskole. Hun har lang erfaring som musikkpedagog og sin utdanning i musikkpedagogikk fra konservatoriet i Amsterdam.


Medlemskontingenten for aspirantene det første halvåret er på 750 kr. Dette dekker samspill hver uke, leie av uniform og korpsgenser, noter og lån/leie av instrumenter.


Som aspirant i Fredheim skolekorps vil du få: - en grunnleggende musikalsk trening i samspill gruppe,- et eget instrument du kan spille på - lære å spille «på øret» og etter noter/notasjon - nye venner på tvers av klassetrinn - en hobby du kan ha hele livet:)


Vi tar også inn elever som er eldre enn 4.trinn.

Bare ta kontakt dersom du har større barn som har lyst til å starte:)


Informasjon vi trenger er:
Fullt navn på barnet
Navn på foresatte
Adresse
Email
telefonnummer foresatte
Fødselsdato
klasse
Spesielle hensyn


HJERTELIG VELKOMMEN TIL FREDHEIM SKOLEKORPS! VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE!