Fredheim skolekorps

Har du lyst til å begynne i Fredheim skolekorps?

Vi er glade for å få flere musikanter i korpset – velkommen til alle som ønsker å bli med og spille! Å spille i korps er lærerikt, utviklende, sosialt, barna og de unge får nye venner, foreldrene har godt samarbeid og sist, men ikke minst – korps er gøy!

Vi teller nå ca. 50 medlemmer fordelt på aspiranter, mellomkorps og hovedkorps. Barna spiller i aspirant og mellomkorps i 2-3 år til de er klare for å gå inn i hovedkorpset. Mandag er korpsdagen vår - aspirantene og mellomkorpset øver på ettermiddagen og hovedkorpset har øvelse på kvelden. 

Kristine Legernæs er musikalsk leder og dirigent for både hovedkorpset, mellomkorpset og aspirantene. Hun har bachelor innen utøvende musikk fra Barratt Due musikkinstitutt og etterutdanning i praktisk pedagogikk.

Vi får våre inntekter via medlemskontingenten som nå er kr. 1750,- pr. halvår. Vi har søskenmoderasjon. Musikantene får noter, låne instrument, uniform og mottar instruksjon av en musikkpedagog, gjerne på Kulturskolen.

Eksakte tider og info finner du under fanen Hovedkorpset, Mellomkorpset og Aspiranter.

Hvis du har lyst til å begynne eller ønsker mer informasjon,  ta gjerne kontakt med oss! 

e-post: leder@fredheimskolekorps.no

tlf leder Randi O. Haave: 905 75 329